ankieta

ankieta

Jak często Pan/Pani robi zakupy w sklepie spożywczym „Ami” Kazimierza
Powietrzyńskiego ?
a) codziennie
b) 3-4 razy w tygodniu
c) 1-2 razy w tygodniu
d) okazjonalnie (rzadziej niż 1 w tygodniu)